Fredriksbergs Fastighetsservice AB

 Fredriksbergs Fastighetsservice är fastighetsskötare i Vänersborg, Trollhättan, men vårt arbetsområde sträcker sig över hela västra Götaland.

Vi hjälper er med er dagliga eller vecklagda skötsel även med jour. Ring oss på 0521-740400

Vid akuta ärenden ring 0704-538683

Om Fredriksbergs Fastighetsservice AB

Fredriksbergs Fastighetsservice startade 2010 i Vänersborg och har idag en verksamhet som sträcker sig över hela västra Götalands län.

I våra uppdrag ingår även daglig tillsyn av fastigheter / järnvägsstationer för att den dagliga driften ska fungera. Vi säkrar även upp och reparerar efter skadegörelse.

Fredriksbergs Fastighetsservice i Vänersborg utför:

 • Klottersanering / Klotterborttagning
 • Elektriker i Vänersborg och Trollhättan
 • Gräsklippning / grönyteskötsel intill trafikerad väg, järnväg, på järnväg och övergångar, intill stationsfastigheter m.m. Även veckolagda spårstäd.
 • Vi har utbildade Skydds- och säkerhetsledare (Sos-ledare) Tågvarnare
 • Skydds- och säkerhetsplanerare (Sos-pl) samt har tågvarnare som är utbildade för järnvägen där vi jobbar. Vi arbetar mestadels inom västra Götalands och Skaraborgs Län, men är även verksamma inom andra delar i Sverige
 • Utbildade Sos-ledare, tågvarnare
 • Klottersanering på järnvägsstationer, fastigheter, perronger och trapphus
 • Glasskross
 • Trädbeskärning i och bredvid trafikerad väg / spårväg
 • Vi tar hand om sanitära olägenheter
 • Vattenläckor, tömning av avlopp etc
 • Varm och kall högtryckstvättning
 • Egen hisstekniker
 • Fasadtvätt
 • Rensning av tak och hängrännor
 • Montering av fågelskydd på fastigheter, järnvägsstationer m.m
 • Skräpplockning i och utanför fastighet
 • Byggarbete större och mindre ombyggnationer
 • Vi säkrar upp, sanerar och tillfälligt reparerar efter skadegörelse (vi kan även hålla i den totala entreprenaden efter skadegörelser, brand m.m.)
 • Total entreprenad vid både små och större arbeten
 • Ni kan få fasta priser på arbeten som återställning efter klotter och skadegörelse.
 • Vi hjälper er med installation, service- och reparation på er elanläggning samt byte till energibesparande belysning.
 • Vi utför VVS installationer, reparationer på er VVS-anläggning. Även service på värmepumpar, varmvattenberedare, värmeelement, fläktar m.m.
 • Vi utgör beskärning av buskar, häckklippning och trädfällning i Vänersborg / Trollhättan
 • Energioptimering av er fastighet
 • Vi erbjuder er allt inom brandskydd
 • Vi utför rengöring / sanering av hissar, hisschakt med vår egna hisstekniker,
 • Vi utför även in och utvändig fönsterputsning med egen hisstekniker inom spårområdet

Alla våra maskiner drivs av el och är både tysta och miljövänliga.

Vi har tillträdesbehörighet för spårväg med egna SoS-ledare, SoS-planerare, Tågvarnare

Info(A)fredriksbergs.se

 

högtryckstvätt-fredrikbergs-fastighetsservice

fredriksbergs-fastighetsservice

byte-till-led-belysning-falköping-central-fredriksbergs

Byte till LED Falköping C

montering-av-fågelskydd-fredriksbergs-fastighetsservice

sos-ledare_tagvarnare_gronyteskotsel_jarnvag_banarbete_fredriksbergs_fastighetsservice sparstad-vanersborg_rc

lampbyte_jarnvag_fredriksbergs_fastighetsservice

Lampbyte 21 meter 💡 Falköping RC

byte_ljuskallor_fredriksbergs_fastighetsservice

Byte ljuskällor Öxnered RC

takrensning_trollhattan_resecentrum_fredriksbergs_fastighetservice_ab

Rensning av hängrännor Trollhättan Resecentrum

byte_led_armatur_jarnvagsstation_trafikverket_sos-ledare_fredriksbergs_fastighetsservice

-19 grader byte till LED armaturer Ljungskile RC

beskarning-trad-vanersborg-resecentrum

Beskärning träd Vänersborg RC 2023

rengorning-av hissar-och-hisschakt-fredriksbergs

Här utför vi en rengöring och sanering av hissar och hisschakt.

beskarning-trad-vanersborg-resecentrum-tradfallning-falla-trad

Beskärning träd Vänersborg Resecentrum 2023

 

Kontakta oss för snöröjning inför säsongen 2023/2024!

Vi har moderna maskiner som klarar miljökraven. Vi utför även grönyteskötsel, upptagning av isgrus, gräsklippning, släntklippning m.m

snorojning-vanersborgsnorojning-vanersborg-trollhattan

 

 

 

En del av våra uppdragsgivare är

               

             

                       

     

kriminalvarden-logo            

 

 

 

fredriksbergs-fastighetsservice-vanersborg-0704-538683

10 år som företag 2013-2023

Om Fredriksbergs Fastighetsservice. Vår målsättning är att vara en långsiktig underleverantör / partner för både små, stora fastighetsbolag och järnvägsföretag. Vi har ett stort kontaktnät och erbjuder i regel er en direkt lösning inom 12 timmar.

Som kund? Ett samtal, ett företag och det är till oss. Kontakta oss på telefon 0521-740400 eller e-post info@fredriksbergs.se Vid akuta ärenden ring 0704-538683 (dygnet runt)

Är du butiksägare eller ett företag som vill ha hjälp med underhållet? Låt oss ta hand om er fastighet. Vi erbjuder helhetslösningar med Ventilation, El , VVS, Yttreskötsel, Klottersanering, Lampbyten, Skräphantering m.m.