Våra tjänster

Fredriksbergs Fastighetsservice Vänersborg utför:

 • Klottersanering / Klotterborttagning
 • Gräsklippning / Grönyteskötsel även intill järnvägen, övergångar, intill stationsfastigheter m.m
 • Sos-Planerare, SoS-ledare och tågvarnare på järnvägen där vi jobbar framför allt på Bohusbanan och i västra Götaland.
 • Klottersanering på järnvägsstationer, perronger och trapphus
 • Varm och kall Högtryckstvättning
 • Fasadtvätt
 • Rensning av tak och hängrännor
 • Montering av fågelskydd på fastigheter, järnvägsstationer m.m
 • Allmän tillsyn och rondering av fastigheter
 • Skräpplockning i och utanför fastighet
 • Bemanning uthyrning av personal

Flera av våra maskiner drivs av el och är både tysta och miljövänliga.

Vi har tillträdesbehörighet för järnväg BASÄVISTA, BASÄSKYDD, SOS-PL

Kontakta oss gärna för mer information och era behov.

Bilder på arbeten som vi har utfört

Montering av fågelskydd Trollhättan RC

montering-av-fågelskydd-frexia-fastighetspartner

Tvätt av trapp och gångtunnel Ed Rc

högtryckstvätt-frexia-fastighetspartner

byte_ljuskallor_fredriksbergs_fastighetsservice

 

En del av våra uppdragsgivare är

 

 

 

infranord

 

Behöver ni stöttning i er verksamhet? Kontakta oss 0521-740400 

fredriksbergs-fastighetsservice-vanersborg